fbpx

Marketing plan & strategija

Marketing plan je jedan od najvažnijih rezultata marketing procesa.

Marketing plan

Marketing plan je pisani dokument u kojem se navodi rezime o tržištu i na koji način tvrtka planira da ostvari svoje marketing ciljeve. On predstavlja instrument za usmjeravanje i koordinaciju marketinških napora. U marketing planu se definira u kom smjeru će se brend, proizvod ili tvrtka razvijati i na što će biti usmjereni.U odnosu na biznis plan, marketing plan je užeg opsega i u njemu se opisuje kako će tvrtka ostvariti svoje strategijske ciljeve primjenom konkretnih marketing strategija i taktika gdje kupac predstavlja polaznu točku.

Na kojim razinama se primjenjuje marketing plan?
Primjenjuje se na dvije razine: strategijskom i taktičkom. Strategijskim marketing planom se definiraju ciljna tržišta i vrijednost tvrtke. U taktičkom marketing planu definira se marketing taktika.
Aktivnosti strategijskoga planiranja

  • defiranje korporativne misije,
  • uspostavljanje strategijskih poslovnih jedinica,
  • dodijela resursa svakoj poslovnoj jedinici,
  • Procjena šansi za rast.

Sadržaj marketing plana

Kako privući i zadržati kupce i biti uspješan na tržištu?

Kratak rezime

Kratak opis trenutnog statusa brenda, proizvoda ili tvrtke za koji se izrađuje marketing plan. Brzi pregled poslovanja i ciljeva marketing plana.

Next Process
Analiza marketing strategije

Situacijska analiza

U situacijskoj analizi razrađuje se pregled tržišta, demografske karakteristike tržišta, potrebe tržišta, tržišni trendovi, SWOT analiza, konkurencija, ponuda te ključni zadaci.

Next Process
Preporuka za poboljšanje marketinga

Marketing strategija

Navodi se misija, marketinški ciljevi, financijski ciljevi, koja su ciljna tržišta i način pozicioniranja.

Next Process
Analitičko izvještavanje

Marketing taktika

Analiza 4P – proizvod, cijena, distribucija i promocija (marketing mix), te kako je taj marketinški miks usmjeren na kupce (4A – acceptability, affordability, accessibility, awareness).

Next Process
Marketing stručnjaci

Financije

Financije se odnose na definiranje financija koje su planirane kao dobit od prodaje i financije koje su planirane za potrebne resurse, odnosno sredstva za ulaganje i trošak.

Next Process

Kontrola

Potrebno je odrediti tko će biti odgovoran za marketinške aktivnosti te pratiti implementaciju marketing plana. Marketing plan predstavlja mapu puta s tim da treba biti ažuriran sukladno promjenama na tržištu.

Next Process