fbpx

Marketinške komunikacije

Aktivnosti marketinških komunikacija doprinose vrijednosti brenda i podstiču prodaju na mnoge načine.

Miks marketinških komunikacija

Miks marketinških komunikacija sastoji se od osam glavnih vidova komunikacije: oglašavanje, unaprjeđenje prodaje, događaji i iskustva, odnosi s javnošću i publicitet, online marketing i marketing putem društvenih mreža, mobilni marketing, direktni marketing i marketing na bazama podatka i lična prodaja.

Funkcioniranje marketinških komunikacija

Sve aktivnosti marketinških komunikacija moraju da budu integrirane jer se mora isporučiti konzistentna poruka. Na taj način se može postići željeno strategijsko pozicioniranje.

Karakteristike i faktori određivanja miksa marketinških komunikacija

Svako sredstvo komunikacije ima jedinstvene karakteristike.

Prilikom određivanja miksa marketinških komunikacija organizacije moraju da razmotre nekoliko faktora: tip tržišta proizvoda, spremnost kupaca da kupe proizvod i u kojoj je životnoj fazi trenutno proizvod.

Integrirane marketinške komunikacije

Cilj integriranih komunikacija je da ujednače imidž i poruke brenda organizacije koje se prenose putem svih aktivnosti organizacije. Integrirane marketinške komunikacije treba da osiguraju najefektniji i najefikasniji model komunikacije.

4P i 4A

4P (product, place, price, promotion) više nisu sveobuhvatna. Potrebno je uzeti u obzir 4A (acceptability, affordability, accessibility, awerness). 4A okvir se zasniva na četiri posebne uloge koje potrošač ima na tržištu (tražitelj, kupac, platiša i korisnik).

Uspješne marketinške komunikacije obuhvaćaju i razvoj marketing plana i strategije.

Proces razvoja marketinških komunikacija

Svaki korak zahtjeva pažljivo planiranje i to predstavlja veliki izazov.

Plaćeno oglašavanje

Utvrđivanje ciljanih primatelja poruke

Proces komunikacije započinje određivanjem ciljanih primatelja poruke. Od segmenta primatelja poruke ovisi što će se reći, na koji način, kada i gdje.

Next Process
Online oglašavanje

Definiranje ciljeva

Postoje četiri moguća cilja komunikacije: izgradnja potrebe za proizvodom/uslugom, izgradnja svijesti o brendu, izgradnja stava o brendu i utjecanje na namjeru potrošača da kupi brend.

Next Process
marketing strategija

Osmišljavanje komunikacije

Potrebno je odgovoriti na tri pitanja:

  1. Što treba reći (strategija poruke)?
  2. Kako to treba reći (kreativna strategija)?
  3. Tko to treba da kaže (izvor poruke)?

Next Process

Odabir kanala komunikacije

Kanali komunikacije mogu biti osobni i neosobni. Problem je što prijenos poruke postaje sve teži zbog prevelike “gužve”.

Next Process

Određivanje budžeta za komunikaciju

John Wanamaker (magnat prvog lanca robnih kuća u SAD-u) je izjavio: “Znam da je polovina mojih marketinških aktivnosti protraćena, samo ne znam koja je to polovina”. Budžet se treba odrediti i odvojiti.

Next Process

Odlučiti o medijskom miksu

Organizacije predviđeni budžet trebaju da raspodjele na osam osnovnih vidova marketinških komunikacija. Svako sredstvo komunikacije ima svoje karakteristike i troškove.

Next Process

Mjerenje rezultata komunikacije

Nakon implementacije komunikacije, potrebno je izmjeriti rezultate komunikacije.

Next Process
Preporuka za poboljšanje marketinga

Upravljanje integriranim marketinškim komunikacijama

Potrebno ja sagledati potrošače sa svih aspekata i razumjeti kako komunikacija može utjecati na njihovo ponašanje.

Next Process