fbpx

Blog

Marketing plan & strategija Upravljanje marketingom – šta to znači?

upravljanje-marketingom

Upravljanje marketingom je proces koji usmjerava marketing aktivnosti poduzeća u cilju zadovoljavanja potrošača/ posjetitelja/ klijenta.
Marketing zahtjeva kontinuirano promišljanje o proizvodu, njegovoj cijeni, promociji i distribuciji kako bi se proizvod približio kupcima i zadovoljio njihove potrebe.
Za uspješan marketing važno je praćenje potreba i želja kupaca u cilju stvaranja kvalitetnog i dugoročnog odnosa između prodavača i kupca. Marketing kao disciplina uvijek prati društvenoekonomska pitanja i s vremenom se prilagođava gotovo svim tržišnim zahtjevima, željama i potrebama kupca.
Marketing se u današnjim uvjetima poslovanja s razlogom smatra, kako sastavnim, tako i neophodnim dijelom poslovanja, neovisno o veličini poduzeća.
S razvojem marketinga, kako njegove teorije tako i prakse, razvila se i integrirana marketinška komunikacija.

Upravljanje marketingom obuhvata:

 • Razvijanje marketinških strategija i planova s ciljem uočavanja potencijalnih, dugoročnih prilika za poduzeće, a koje su u sinergiji sa poslovnom strategijom tvrtke ;
 • Praćenje i istraživanje tržišta
 • Razvijanje marketing odnosa i saradnje sa klijentima
 • Jačanje brenda
 • Kreiranje tržišne ponude, politike cijena i tržišnog svojstva proizvoda
 • Isporuka dodatne vrijednosti iz percepcije kupca
 • Važnost komuniciranja
 • Pomoć pri ostvarivanju uspješnog dugoročnog rasta.

Upravljanje marketingom se sastoji od četiri komponente:

Upravljanje marketing odnosima,
što podrazumijeva izgradnju međusobno zadovoljavajućih dugoročnih odnosa sa četiri ključne grupe; kupcima, uposlenicima, partnerima te članovima finansijske zajednice.

Integriranog marketinga,
koji podrazumijeva marketing miks koji je kombinacija instrumenata marketinga kojim se poduzeće prilagođava zahtjevima i karakteristikama ciljnog tržišta.

Elementi marketing miksa su najčešće klasificirani kao 4P:

 • proizvod (product),
 • prodajna cijena (price),
 • promocija (promotion) i
 • distribucija i prodaja (place).

Sve više se 4P koncept proširuje na 7P koncept i to sa: 

 • ljudi (people),
 • proces pružanja usluga (process) i
 • fizičko okruženje (physical environment)

Internog marketinga,
koji osigurava da svi uposlenici prihvate usvojene marketinške principe, načine razmišljanja i djelovanja. Interni marketing je osnova za jačanje brenda.

Društveno odgovornog marketinga.
koji usklađuje često konfliktne kriterije kao što su profit, zadovoljavanje potreba kupaca i javni interes.

Ukoliko imate pitanja, nedoumica, treba vam pomoć, vrlo rado ćemo odgovoriti na vaš upit i potruditi se da zajedno ostvarimo uspješnu poslovnu priču. Vašu poslovnu priču